Poslijedoktorand - Postdoctoral researcher

Employer
Hrvatski institut za povijest
Location
Europe
Posted
September 04 2017
Discipline
Other
Position Type
Full Time
Organization Type
Academia

Croatian Institute of History


Zagreb


Tender for a temporary position of postdoctoral researcher in the filed of Ottoman studies at the Department of of early modern history.


 


HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST


Opatička 10, 10 000 Zagreb


raspisuje


N A T J E Č A J


za izbor na sljedeća suradnička radna mjesta na određeno vrijeme na četiri godine:


1. izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za novovjekovnu povijest - 1 izvršitelj/izvršiteljica


Uvjeti: pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju


Dodatni uvjeti:


-  znanje turskog jezika i osmanistike.


Prijavi na natječaj treba priložiti:


1. dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta


2. životopis


4. bibliografiju radova te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti pristupnice/pristupnika


5. CROSBI ispis bibliografije


6. Uvjerenje o stečenom akademskog stupnju doktora humanističkih znanosti


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS) na adresu: Hrvatski institut za povijest, Znanstveno vijeće, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «natječaj za suradničko radno mjesto poslijedoktorand».


Rok u kojem će pristupnici i pristupnice na natječaj biti obaviješteni o izboru je 15 dana od donošenja odluke Znanstvenog vijeća Instituta.This job comes from a partnership with Science Magazine and Euraxess

Similar jobs

More searches like this

Similar jobs