Postdoctoral researcher - Poslijedoktorand

Employer
Hrvatski institut za povijest
Location
Europe
Posted
September 01 2017
Discipline
Other
Position Type
Full Time
Organization Type
Academia

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST


Opatička 10, 10 000 Zagreb


raspisuje


N A T J E Č A J


za izbor na sljedeća suradnička radna mjesta na određeno vrijeme na četiri godine:


 


  1. izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za srednjovjekovnu povijest - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:  pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju


Dodatni uvjeti:


  • znanje srednjovjekovnog latiniteta i paleografije.

Prijavi na natječaj treba priložiti:


1. dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta


2. životopis


4. bibliografiju radova te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti pristupnice/pristupnika


5. CROSBI ispis bibliografije


6. Uvjerenje o stečenom akademskog stupnju doktora humanističkih znanosti


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS) na adresu: Hrvatski institut za povijest, Znanstveno vijeće, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «natječaj za suradničko radno mjesto poslijedoktorand».


Rok u kojem će pristupnici i pristupnice na natječaj biti obaviješteni o izboru je 15 dana od donošenja odluke Znanstvenog vijeća Instituta.This job comes from a partnership with Science Magazine and Euraxess

Similar jobs

More searches like this

Similar jobs